Medieinstitutet, Onlinemarknadsföring

Konverteringsoptimering, check!

Medieinstitutets lunchrum
Ellenor, Simon och Emma

Nu har vi haft vår sista föreläsning i konverteringsoptimering med Jacob Jarnvall (författare till boken Konverteringsoptimering och ägare av företaget Big Orange Button).

Det har varit en väldigt intressant kurs där vi lärt oss bland annat användbarhetstestning, eye tracking, growth hacking, personalisering, A/B-testning, Cialdinis sex principer för påverkan och heuristiska analyser.

Nu ska vi göra en hemtenta samt en heuristisk analys, sen är kursen helt klar!

Tack Jacob för den här tiden! Och tack Ellenor för bloggidén.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

1 kommentar

  • Reply emma oktober 27, 2015 at 4:19 e m

    Jag och Simon ser ut som änglar.

  • Skriv en kommentar