Onlinemarknadsföring

Framtiden är digital

Jag läste idag en artikel på Dagens media med en prognos för den digitala framtiden. Det som spås hända är bland annat att mobilannonseringen kommer öka och gå om desktopannonseringen under 2017. Förvånande? Nej.

Programmatiska köp kommer stå för mer än hälften av displayannonseringen. Dessutom är tv fortfarande det dominerande mediet – lika lätt som det är att glömma bort det, lika viktigt är det att komma ihåg. Och videoannonsering blir allt viktigare för att bygga brand awareness – med hjälp av tv kan man matcha brett, medan man via onlinevideo kan skapa en smalare marknadsföring där man riktar sina budskap mot en specifik grupp.

Men det jag tyckte var mest intressant var det faktum att trots att tidskriftsförlagen nästa år tros dippa i sin annonsförsäljning så kommer intäkterna från de digitala upplagorna göra att mediehusen trots allt går med vinst.

Så den ständiga frågan kvarstår: varför satsar inte fler på det digitala?

Previous Post Next Post

You Might Also Like

1 kommentar

  • Reply emma december 9, 2015 at 1:11 f m

    Sååååå spännande :)

  • Skriv en kommentar