Medieinstitutet, Onlinemarknadsföring

Att skriva en marknadsplan

Träd med höstlöv. Till inlägg om marknadsplan

Måndag! Idag har arbetet med marknadsplanen kört igång på riktigt. Vad jag har valt för företag tänkte jag berätta nästa vecka när planen är klar, inlämnad och redovisad.

Men, än så länge känns det riktigt spännande. På bara en månad ska vi alltså ha lärt oss tillräckligt mycket för att behärska de verktyg som krävs för att skapa en egen marknadsplan. Det är häftigt. Vi läser dessutom flera kurser samtidigt vilket gör att den totala summan ny kunskap egentligen är enoooorm.

Men marknadsplanen då. Vad består den av?

 • Affärsidé och vision
  Företagets formulering av vad det gör, var det befinner sig, vart det vill gå och hur det ska organisera sina resurser för att nå dit. Hur ser planerna och drömmarna ut, alltså.
 • Mikro- och makrokartläggning samt megatrender 
  Mikromiljön består av aktörer som är nära företaget och som påverkar kundernas syn av företaget – dvs företaget själv, samhällsintressenter, affärspartners och konkurrenter. Makrofaktorer är externa faktorer som påverkar företagets förutsättningar –  ekonomi, samhälle och kultur samt politik och lagstiftning. Kort sammanfattat: mikro = saker som företaget kan påverka, makro = saker som företaget inte kan påverka. Megatrenderna består av större förändringar i samhället som påverkar marknadsföringen: hållbarhet, teknik och upplevelser.
 • SWOT-analys
  SWOT-analysen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) består av företagets unika styrkor och svagheter samt möjliga hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är alltså mikrofaktorer medan hot och möjligheter är makrofaktorer.
 • SMART-mål
  SMART-mål är mål som är formulerade enligt SMART-modellen. De ska alltså vara Specific, Measurable, Available, Realistic och Timebound.
 • Strategi med 4P baserat på SMART-målen
  En strategi baserat på SMART-målen och 4 P (produkt, pris, plats och påverkan). Hur ska vi nå målen?
 • Målgrupp och positionering
  Hur ser målgruppen ut? Vad är unikt med oss jämfört med konkurrenterna? Hur ska vi positionera oss, dvs anpassa marknadsföringen, för att nå vår målgrupp?
 • Handlingsplan
  Vad gör vi?

Phew. Bra med repetition. Nu hoppas vi att allt ovan stämmer och att jag uppfattat saker och ting korrekt…

Jo, juste, jag fick idag en fråga om hur man gör för att följa denna blogg, precis som man kunde göra med den gamla, och jag måste tyvärr meddela att det inte verkar gå. Sorry. Är det något annat med bloggens nya utseende och/eller funktioner som ni har frågor om så shoot!

Sarah

Previous Post Next Post

You Might Also Like

1 kommentar

 • Reply emma oktober 13, 2015 at 10:33 f m

  Älskar din headertext. :) Din handstil?

 • Skriv en kommentar